สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ยางที่ใช้ในงานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม part 2

ยางที่ใช้ในงานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม part 2

2. ช่องแสง

     2.1 ยางวางก่อน ใช้สำหรับวางก่อนใส่กระจก เพื่อรองรับกระจกไม่ให้สัมผัสกับผิวอลูมิเนียมโดยตรง

                

     2.2 ยางอัด ใช้สำหรับอัดยางหลังจากใส่กระจกเรียบร้อยแล้ว ทำให้กระจกแน่น กระชับ ไม่สามารถขยับได้ มีลักษณะคล้ายกับยางอัดจิ๋วในหน้าต่างบานเปิดหรือบานกระทุ้งแต่มีขนาดใหญ่กว่า3. บานเปิด บานกระทุ้ง

     3.1 ยางอัดจิ๋ว ทำหน้าที่อัดกระจกให้แน่น กระชับ ไม่สามารถขยับได้ มีลักษณะคล้ายยางอัด แต่ขนาดเล็กกว่า     3.2 ยางลูกโป่ง ยางชนิดนี้จะใส่ทั้งกรอบนอกและกรอบในของบานเปิดและบานกระทุ้ง ทำหน้าที่ป้องกันกระทบกันในการปิดบานview