สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

มุงกระเบื้องใยหินอย่างไรไม่รั่ว

มุงกระเบื้องใยหินอย่างไรไม่รั่ว

     เมื่อเราทำการพิจารณาก่อนการมุงหลังคาทั้งเริ่องความชันของหลังคาและเรื่องระยะซ้อนทับของกระเบื้องมุงหลังคาทั้งแนวตั้งและแนวนอนซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดแล้ว ต่อไปนี้จะเป็นข้อควรคำนึงถึง 7 ข้อในการมุงกระเบื้องซีเมนต์ใยหินแล้วน้ำไม่รั่ว

     1. ทิศทางลม หากลมที่พัดมาพร้อมกับฝนที่ตก และรอยต่อหลังคาอยู่ในทิศทางที่รับน้ำฝนพอดีก็อาจเกิดน้ำรั่วซึมเข้ารอยต่อกระเบื้องได้ ฉะนั้นการออกแบบโครงหลังคาของบ้านเราก็ควรจะออกแบบการซ้อนทับของแผ่นกระเบื้องด้านข้างนั้นให้กระเบื้องแผ่นที่อยู่ต้นลมซ้อนทับกระเบื้องแผ่นที่อยู่ปลายลม หรือ "จะต้องมุงหลังคาโดยมีแนวซ้อนทับสวนทางกับทิศทางลม" ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำฝนเข้าทางบริเวณด้านข้างของลอนกระเบื้องได้ ทั้งนี้การซ้อนทับกันในแนวตั้งนั้นจะไม่มีผลกับเรื่องนี้

     2. ความแข็งแรงของโครงหลังคา โครงหลังคาต้องมีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของกระเบื้องได้ ซึ่งโครงสร้างหลังคาที่รองรับน้ำหนักกระเบื้องหลังคาโดยตรงคือแป หากมีขนาดและระยะที่ไม่เหมาะสมที่จะรองรับน้ำหนักได้จะเกิดการแอ่นตัวผิดปกติ ซึ่งการแอ่นตัวของโครงหลังคานี้เองจะทำให้กระเบื้องซ้อนทับกันไม่สนิทจนเกิดช่องว่างเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้น้ำซึมผ่านเข้าช่องว่างจากการแอ่นตัวผิดปกติของโครงหลังคานี้ได้ ปัญหานี้หากเกิดขึ้นการแก้ไขจะเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ทั้งนี้ขนาดของโครงสร้างหลังคาที่ใช้ในการก่อสร้างนั้นควรจะปรึกษาวิศวกรเสียก่อน ปัญหาเรื่องความแข็งแรงนี้อาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้นกับกระเบื้องซีเมนต์ใยหินเนื่องจากกระเบื้องมุงหลังคาชนิดนี้มีน้ำหนักเบา แต่มักจะเกิดกับหลังคาคอนกรีตซึ่งมีน้ำหนักค่อนข้างมาก

     3.การตัดมมกระเบื้อง กระเบื้องซีเมนต์ใยหินนั้นเวลาปูกระเบื้องจะต้องมีระยะซ้อนทับกันทั้งแนวตั้งและแนวนอนของกระเบื้อง เมื่อทำการปูกระเบื้องนั้นจะมีบริเวณที่กระเบื้องหลังคา 4 แผ่นมาซ้อนทับกัน การซ้อนทับกันนี้ทำให้มีโอกาสเกิดช่องว่างของรอยต่อกระเบื้องมากจนทำให้เกิดน้ำรั่วย้อนเข้าไปได้ เราจึงแก้ไขปัญหาบริเวณรอยต่อของกระเบื้องที่มีการซ้อนทับอยู่หลายชั้นด้วยการตัดมุมกระเบื้องออก ส่วนระยะตัดมุมกระเบื้องออกนั้นพิจารณาจากระยะซ้อนทับของกระเบื้องทั้งแนวตั้งและแนวนอน

     ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการมุงกระเบื้องลอนคู่หลังคาที่มีความชัน 10º - 20º ตามมาตรฐานกระเบื้องจะต้องมีระยะซ้อนทับตามแนวตั้ง 20 ซ.ม. ฉะนั้นจะต้องตัดมุมกระเบื้องออกเป็นระยะตามแนวตั้ง 20 ซ.ม. และตามมาตรฐานของกระเบื้องลอนคู่ต้องมีระยะซ้อนทับตามแนวนอน 5 ซ.ม. ฉะนั้นจะต้องตัดมุมกระเบื้องออกเป็นระยะตามแนวนอน 5 ซ.ม.กระเบื้องหลังคาที่มุงนั้นจะมีการตัดมุมหลังคาออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 1) ไม่ตัดมุมเลย 2) ตัดมุมล่างเพียงมุมเดียว 3) ตัดมุมบนและมุมล่าง 4) ตัดมุมบนเพียงมุมเดียวขึ้นอยู่กับตำแหน่งของกระเบื้องแผ่นนั้นๆ


ที่มา: วารสาร TPA News ผู้เขียน นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

view