สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

มาตรฐานอลูมิเนียม

มาตรฐานอลูมิเนียม

     อลูมิเนียมมาตรฐาน Euronorm ใช้ตัวเลข 4 หลักในการระบุอัลลอยด์ และ 5 หลักในการระบุอัลลอยด์จากการหล่อ และยังเหมือนกับมาตรฐานอลูมิเนียมของ ISO และ วิธีเชิงตัวเลขของสหรัฐอเมริกา ที่ใช้การระบุชื่อของอัลลอยด์ด้วยตัวเลข 4 หลัก ซึ่งนี่เป็นระบบการระบุชื่อที่เข้าใจกันในระดับสากลที่ออกโดยสมาคมอลูมิเนียม (The Aluminum Association) ในสหรัฐอเมริกา ระบบ Aluminum Association (AA) ใช้ได้เฉพาะกับอลูมิเนียม และนี่ยังเป็นพื้นฐานของมาตรฐานอลูมิเนียม และการระบุชื่อทั่วโลก ตัวอย่างเช่น ส่วนประกอบทางเคมีมีข้อจำกัดอยู่แค่เพียงมาตรฐานอลูมิเนียมของ Euronorm โดยเหมือนกับของสมาคมอลูมิเนียมเมื่อทำการเทียบเท่าอัลลอยด์ 

     ตัวอักษรด้านหน้าที่ใช้ระบุชื่อของมาตรฐานจากสมาคมอลูมิเนียมคือ AA หรือ ENAW มาตรฐานอลูมิเนียมของยุโรป ในระบบของยุโรปคือตัวอักษร “AB” หมายถึงไม่สามารถทำการหลอมซ้ำได้, “AC” หมายถึงผลิตภัณฑ์จากการหล่อ, “AM” a cast master alloys, ตัวอักษร “AW” ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผลิต เช่น EN AW-1050 ตัวอักษร "A" ที่ตามหลังจะแสดงว่าอัลลอยด์นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากบางประเทศ เช่น EN AW-6005A 

     ในอลูมิเนียมอัลลอยด์ AA มีตัวเลขสี่หลัก โดยมีความหมายในแต่ละหลักคือ หลักที่1: ส่วนประกอบหลักในอัลลอยด์, หลักที่2 และ3: ระบุธาตุที่ผสมเข้าไป (ตัวเลขเป็นการบ่งบอกธาตุผสม), หลักที่4: บ่งบอกการผลิตเช่น การหล่อ(0) หรือจากแท่งอินกอท(1,2) 

     ระบบการจำแนกอื่นๆที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ Unified Numbering System (UNS) ระบบ UNS เป็นระบบที่ครอบคลุมระบบของโลหะผสมทั้งหมด สำหรับอลูมิเนียมผสม ระบบนี้เป็นระบบหลักในการปรับปรุงระบบการระบุชื่อของสมาคมอลูมิเนียมให้เข้ากับรูปแบบของ UNS หมายเลข UNS ในระบบของสมาคมอลูมิเนียม กำหนดโดยการใช้หมายเลขสามหลักหน้าจุดทศนิยม และเพิ่ม A9 (หมายถึง อลูมิเนียมผสม) และหลักจะแสดงให้เห็นถึงชนิดของอัลลอยด์ สำหรับอัลลอยด์ที่ไม่มีตัวอักษรด้านหน้าตัวเลขหลักถัดไปจาก A9 คือ 0, ถ้าเป็น A จะกลายเป็น 1, ถ้าเป็น B จะกลายเป็น 2 และต่อด้วยหลักที่สี่ ดังนั้นในระบบ UNS 356.0 จะกลายเป็น A90356, A356.0 จะกลายเป็น A91356, C356.0 จะกลายเป็น A93356 และอื่นๆ

view