สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประตูเลื่อน

ประตูเลื่อน

ประตู เลื่อน มีทั้งประตูอลูมิเนียม กระจก ประตูไม้ และประตู เหล็ก เป็นลักษณะประตูที่มีการเปิดปิดโดยการเลื่อนซ้าย-ขวา ประหยัดพื้นที่ มีความสวยงาม ง่ายต่อการใช้งาน โดยปกติสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ

  1. ประตู เลื่อน ชนิดเลื่อนสลับ สามารถเลื่อนได้ทั้งบานซ้ายและขวา สลับกัน มีความนิยม เหมาะกับประตูที่มีความกว้างประมาณ 1-3 เมตร
  2. ประตู เลื่อน ชนิดเลื่อนแบ่งสี่ สามารถเลื่อนได้เฉพาะบานกลางสองบาน โดยมีบานติดตายสองบานอยู่ด้านข้าง มีความนิยมไม่แพ้แบบแรก เหมาะกับประตูที่มีความกว้างตั้งแต่ 3 เมตร ขึ้นไป
  3. ประตูเลื่อน ชนิดเลื่อนตามกัน ส่วนใหญ่จะแบ่งบานได้ตั้งแต่ 3 บานขึ้นไป และรางของบานเลื่อนก็มี 3 รางทำให้แต่ละบานสามารถเลื่อนได้ โดยใส่ล้อที่บานแต่ละบาน หรือถ้าไม่อยากให้บานไหนเลื่อนไม่ได้เราก็สามารถเลือกไม่ใส่ล้อที่บานนั้น

นอกจากนี้ยังนิยมทำเป็นหน้าต่างด้วย สามารถรวมชุดเข้ากับ ประตู หน้าต่าง ชนิดอื่นๆ เช่น บานติดตาย, ช่องแสง, บานกระทุ้ง, บานเปิด

Tags : ประตูอลูมิเนียม  ประตูเลื่อน  ประตูเลื่อนสลับ  ประตูเลื่อนแบ่งสี่  ประตูเลื่อนตามกัน

view