สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เรื่องบ้านบ้าน part 2

เรื่องบ้านบ้าน part 2

     การอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม สถานการณ์ตลาดคอนโดฯ ในบ้านเราขณะนี้ก็มีทั้งผู้เข้าอยู่อาศัยจริงและผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองแต่ไม่เคยเข้ามาพักอาศัยในห้องชุดของตัวเองเลย หรือเข้ามาดูแลห้องชุดของตนเองน้อยมาก กลุ่มเจ้าของคอนโดฯ เหล่านี้มักเป็นกลุ่มที่ซื้อเอาไว้เป็นสินทรัพย์เก็บไว้ ไม่ได้ซื้อเพื่อเข้าอยู่อาศัยในทันที ซึ่งปัญหาที่น่ากลัวของห้องชุดเหล่านี้คือ หากเกิดอุบัติภัย หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินใดๆ ภายในห้องชุดกว่าจะมีคนทราบว่ามีเหตุเกิดขึ้น ก็เกิดความเสียหายไปค่อนข้างมากแล้ว อีกทั้งความเสียหายนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่ภายในห้องชุดนั้นๆ แต่เพียงห้องเดียว ยังอาจลามไปถึงห้องชุดอื่นข้างเคียงและทรัพย์ส่วนกลางในบริเวณนั้นด้วย

     ปัญหาที่พบบ่อยคือ ปัญหาเรื่องน้ำรั่ว จากประสบการณ์ของผมพบว่ามักเกิดจากจุดสุ่มเสี่ยง 2 จุด คือ

     1) วาล์วสายชำระในห้องน้ำครับ เนื่องจากมีลักษณะเป็นฟลัชวาล์ว (Flush valve) คือ กดแล้วน้ำพุ่งออก เมื่อปล่อยปุ่มกดน้ำก็จะหยุดไหล วาล์วลักษณะนี้มีโอกาสเกิด water hammer ได้ง่ายทำให้วาล์วเสื่อมสภาพเร็ว อีกทั้งแรงดันน้ำในระบบอาคารสูมีแรงดันสูงกว่าแรงดันน้ำตามบ้านแนวราบทั่วไป ยิ่งทำให้วาล์วมีอายุการใช้งานสั้นกว่าปกติ หากห้องชุดไม่มีคนพักอาศัยอยู่ เมื่อเกิดเหตุน้ำรั่วขึ้นภายในห้อง กว่าคนอื่นๆ จะรับทราบและเข้าระงับ
เหตุก็ต้องรอให้น้ำาท่วมห้องจนล้นออกมาที่โถงทางเดินสร้างความเสียหายให้มากมาย 

     2) ข้อต่อน้ำดีเชื่อมเข้าเครื่องซักผ้า ปกติแล้วผู้ประกอบการมักต่อทิ้งจุดส่งน้ำดีให้กับเครื่องซักผ้าโดยจะทิ้งเป็นตัวอุดท่อน้ำดี หรือต่อก๊อกน้ำก้านโยกชนิด Ball valve ทิ้งเอาไว้ให้เลย ไม่ว่าจะทิ้งจุดต่อไว้อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ที่เราซื้อเครื่องซักผ้าก็จะติดตั้งเครื่องซักผ้า โดยการติดวาล์วเชื่อมกับท่อน้ำดีที่ทิ้งเอาไว้ให้และจะมีข้อต่อที่ใช้เชื่อมวาล์วกับสายยางที่ต่อเข้าเครื่องซักผ้า กรณีใช้เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ผู้ใช้งานมักจะเปิดวาล์วน้ำดีทิ้งเอาไว้ตลอดเวลาเพราะเครื่องซักผ้าอัตโนมัติเหล่านี้จะตัดต่อวาล์วเองด้วยระบบไฟฟ้าเมื่อใช้งาน แต่เมื่อใช้งานไปนานๆ ข้อต่อที่ต่อเชื่อมระหว่างก๊อกน้ำจะเริ่มคลายตัว จนทนแรงดันน้ำไม่ไหวจนเกิดการรั่วซึมของน้ำขึ้นที่จุดนี้
และถ้าเจ้าของห้องชุดไม่ได้อาศัยอยู่ตอนเกิดเหตุก็เกิดความเสียหายขึ้นมากมายตามมา

     สิ่งที่เจ้าของห้องชุดควรดำเนินการหากไม่ได้พักอาศัยเป็นระยะเวลานาน คือ การปิด stop valve ทั้งหลายให้หมด (valve ที่เปิด/ปิดน้ำก่อนเข้าก๊อกน้ำที่ใช้งาน) เพื่อป้องกันไม่ให้ก๊อกน้ำของสุขภัณฑ์ทั้งหลายเสียหายเร็ว รวมถึงก๊อกน้ำก้านโยกที่ต่อน้ำดีเข้าเครื่องซักผ้าด้วย แต่หากไม่ได้พักอาศัยเป็นระยะเวลานานมากๆ ก็ควรไปปิดวาล์วที่มิเตอร์น้ำเลยก็จะปลอดภัยที่สุด


ที่มา: วารสาร TPA News ผู้เขียน นิพนธ์ ลักขณาอดิศร


view