สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ระบบสุขาภิบาลในงานอาคาร

ระบบสุขาภิบาลในงานอาคาร

     หากถามช่างก่อสร้างว่างานซ่อมอะไรที่คิดว่ายากที่สุด ผมคิดว่ามากกว่า 80% จะต้องตอบว่า “ปัญหาน้ำรั่วซึม” ฉะนั้น งานระบบท่อสุขาภิบาลจะต้องถูกออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างไว้อย่างถูกต้อง สะดวกต่อการใช้งานของคนในบ้านและง่ายต่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมในภายหลัง ผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานระบบ
สุขาภิบาลที่ดีนั้น จะไม่มองเพียงความต้องการในการใช้งาน แต่จะมองยาวไปถึงการบำรุงรักษาด้วย เพื่อจะได้ไม่ถูกต่อว่าจากคนอยู่อาศัยในภายหลังหากพบว่าระบบที่ดำเนินการไปแล้วนั้นไม่สามารถซ่อมแซมได้ หรือมีความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูงในการซ่อมแซมภายหลัง

     ระบบท่อสุขาภิบาลภายในอาคารมีอยู่ 7 ระบบ ได้แก่
1) ระบบน้ำดี (หรือน้ำประปา) Cold water pipe system เป็นระบบท่อที่ใช้งานในการลำเลียงน้ำสะอาดไปใช้งานตามจุดต่างๆ ที่ต้องการใช้ภายในอาคาร

2) ระบบระบายน้ำโสโครก Soil pipe system เป็นระบบท่อที่นำน้ำเสียที่ถูกใช้งานจากโถส้วม หรือโถปัสสาวะออกจากพื้นที่และนำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกนอกอาคาร

3) ระบบระบายน้ำทิ้ง Waste pipe system เป็นระบบท่อที่นำน้ำเสียที่ถูกใช้งานจากกิจกรรมอื่นๆ ออกจากพื้นที่ และนำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกนอกอาคาร

4) ระบบบำบัดน้ำเสีย Water treatment system เป็นระบบที่ใช้บำบัดน้ำจากการใช้งานภายในอาคาร ให้มีค่าดัชนีวัดค่าคุณสมบัติต่างๆ ของน้ำ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ

5) ระบบท่อระบายอากาศ Vent pipe system หรือเรียกสั้นๆ ว่าท่ออากาศ ระบบท่อ vent นี้จะติดตั้งเข้ากับระบบท่อระบายน้ำป้องกันปัญหาสูญญากาศในเส้นท่อระบายน้ำ ทำให้ระบบระบายน้ำในเส้นท่อสามารถระบายน้ำได้สะดวก

6) ระบบท่อระบายน้ำฝน Rain drainage pipe system ระบบท่อที่ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำฝนที่เกิดขึ้นกรณีฝนตก ออกจากตัวอาคาร

7) ระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร Building sewer system เป็นระบบท่อระบายน้ำบริเวณโดยรอบของอาคาร ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำออกจากบริเวณอาคารเข้าสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ


ที่มา: วารสาร TPA News ผู้เขียน นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

รูปภาพ: http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=narin-family&group=6&page=2

view