สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

งานปูน part 2

งานปูน part 2

ชนิดและส่วนผสมของงานปูน

     1 ปูนก่อ (Mortar)

     ปูนก่อ  คือส่วนผสมของวัสดุต่างๆ  ที่ใช้เป็นเครื่องประสานงานยึดอิฐให้แน่น  ติดต่อกันในการเรียงอิฐ หรือก่ออิฐ

ส่วนผสมของปูนก่อ โดยทั่วไปมีส่วนผสม ดังนี้

          1. ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน

          2. ปูนขาว 1-2 ส่วน

          3. ทรายหยาบ 3-5 ส่วน

      วิธีการผสม

            1. วัสดุที่นำมาผสมต้องสะอาด

            2. วัสดุที่จะผสมต้องตวงให้ได้ส่วนตามที่กำหนด

            3. ร่อนปูนขาวให้สะอาดผสมกับทรายหยาบ คลุกเคล้าให้เข้ากันดี แต่ยังไม่ต้องเติมน้ำ

            4. ผสมซีเมนต์ลงไปตามอัตราส่วนที่กำหนด คนให้เข้ากันดี ยังไม่เติมน้ำ

            5. เติมน้ำลงไปทีละน้อย คลุกเคล้าจนมีลักษณะเหนียวดี

            6.  จำนวนของปูนที่ผสมต้องพอดีกับงานหรือพอดีกับเวลาปฏิบัติงาน ถ้าเหลือต้องทิ้งห้ามนำมาใช้ในวันต่อไป เพราะปูนเสื่อมคุณภาพ

            7. ถ้าเป็นงานชั่วคราวหรือการฝึกงาน ไม่จำเป็นต้องผสมซีเมนต์ลงไปก็ได้

 

     2 ปูนฉาบหรือปูนถือ

     สำหรับงานคอนกรีต  การถือปูนเป็นของจำเป็นมาก  เพราะต้องการให้ผิวหน้าเรียบ มีเนื้อแน่น   จะได้ทนทานต่อการสึกกร่อน  โดยการใช้เกรียงตักส่วนผสมของซีเมนต์  ปูนขาว  และทรายละเอียดตามส่วนที่กำหนด ถูไปมาเพื่อผิวหน้าจะได้เรียบและสวยงาม

     ส่วนผสมของปูนฉาบ

          1. ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน

          2. ปูนขาว 1-2 ส่วน

          3. ทรายละเอียด 3-5 ส่วน

     เครื่องมือที่ใช้ในงานปูน มี

          1. เกรียงไม้ เกรียงเหล็ก

          2. กะบะแบ่งปูน

          3. บรรทัดไม้

          4. ระดับ และ  ดิ่ง

          5. บัวรดน้ำ

      วิธีผสมปูนฉาบ

          1. เอาปูนขาวและทรายละเอียดแห้งผสมกันตามส่วนที่กำหนด ให้เข้ากันดี

          2. ร่อนส่วนผสมของทรายละเอียดกับปูนขาวด้วยตะแกรงที่ตาถี่ๆ

          3. นำเอาส่วนผสมที่ร่อนแล้วใส่ในกะบะผสมปูน เติมน้ำทิ้งไว้เพื่อให้ส่วนผสมเหนียวตัวดี

          4. ใสซีเมนต์ผสมลงไปตามอัตราส่วน

          5. ใส่น้ำผสมกันให้ดีอย่าให้เหลวมาก แล้วตักนำไปใช้ฉาบ

      วิธีการฉาบปูน

          1. ถ้าหากว่าบริเวณที่จะฉาบปูนหรือถือปูนสูง ต้องทำนั่งร้านให้เรียบร้อยเสียก่อน

          2. เตรียมเครื่องมือให้พร้อม

          3. ถ้าหากเป็นกำแพงใหม่  ต้องรดน้ำให้เปียกเสียก่อน เพื่อปูนจะได้จับแน่น ถ้ากำแพงเก่าต้องสะกัดให้ขรุขระเสียก่อน เพื่อปูนจะได้จับแน่น

          4.   การฉาบต้องฉาบจากบนลงล่าง   เพื่อป้องกันส่วนที่ฉาบแล้วไม่ให้สกปรกจากเศษปูนที่ตกลงมา

          5.   ถ้ากำแพงยาวควรแบ่งออกเป็นช่องๆขนาดไม้บรรทัดยาว  โดยทำความหนา(ระดับ)เป็นช่องๆก่อน

          6.  การฉาบควรฉาบ 2 ครั้ง ครั้งแรกลงพื้นก่อนหนาประมาณ 1 ซม. และครั้งที่สองเป็นการแต่งผิวให้เรียบ

          7. การฉาบต้องให้ได้ระดับทั้งทางตั้งและทางนอน

          8.  ก่อนพักงานถ้างานยังไม่สำเร็จ  ต้องขูดผิวปูนให้ขรุขระเอาไว้ก่อน  เพื่อเวลาทำต่อใหม่ปูนจะได้ยึดติดกันดี

          9. เมื่อเลิกงานต้องทำความสะอาดเครื่องมือให้เรียบร้อย

 

ที่มา: file.snru.ac.th/download.aspx?NFILE=ADMIN_ADMIN...doc

view