สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประตู เลื่อน

ประตู เลื่อน

ประตู เลื่อน เป็นลักษณะประตูที่มีการเปิดปิดโดยการเลื่อนซ้าย-ขวา ประหยัดพื้นที่ มีความสวยงาม ง่ายต่อการใช้งาน โดยปกติสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ

  1. ประตู เลื่อน ชนิดเลื่อนสลับ สามารถเลื่อนได้ทั้งบานซ้ายและขวา สลับกัน มีความนิยม เหมาะกับประตูที่มีความกว้างประมาณ 1-3 เมตร
  2. ประตู เลื่อน ชนิดเลื่อนแบ่งสี่ สามารถเลื่อนได้เฉพาะบานกลางสองบาน โดยมีบานติดตายสองบานอยู่ด้านข้าง มีความนิยมไม่แพ้แบบแรก เหมาะกับประตูที่มีความกว้างตั้งแต่ 3 เมตร ขึ้นไป

นอกจากนี้ยังนิยมทำเป็นหน้าต่างด้วย สามารถรวมชุดเข้ากับ ประตู หน้าต่าง ชนิดอื่นๆ เช่น บานติดตาย, ช่องแสง, บานกระทุ้ง, บานเปิด

Tags : ประตูอลูมิเนียม  ประตูเลื่อน

view